top of page

Ta del av några case som vi är extra stolta över

Anchor 1
Förvärv och avyttringar för I am Home i Sverige  
220204_Norr-960x540.jpg

Ståhlberg Invest hjälper stadsutvecklaren I am Home att förvärva mark, där de kan utveckla hållbara bostäder. Vi hjälper även till med avyttringen av bostäderna.  

 
Klient: 
I am Home är en stads- och projektutvecklare baserad i Sverige. Företaget har funnits sedan 2015 och har stort fokus på hållbarhet. Bolagets ambition och vision är att ge fler människor möjlighet att leva och bo i hållbara hus.  

 

Vad vi gör: 

Ståhlberg Invest ansvarar för I am Homes transaktioner vilket innebär att förvärva byggrätter och att avyttra färdiga projekt. Samarbetet har hittills resulterat i att 1000 miljösmarta hem utvecklats och sålts till kunder som Rikshem, Pictet och SBB. Samtliga projekt miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver eller bättre. 

Skapande av och finansiering till JV i Sverige 
Bonden.png

I am Home och Pictet har ingått ett partnerskap för att ta en större roll i utvecklingen och förvaltningen av morgondagens hållbara stad genom att utveckla bostadsprojekt med hållbarhet i fokus. Ståhlberg Invest agerade rådgivare åt I am Home och Pictet vid skapandet av JV:t samt vid förvärvet och finansieringen av de första 400 bostäderna. 

 
Klienter: 

I am Home är en stads- och projektutvecklare av flerbostadshus med hållbarhetsfokus. Pictet är en anrik schweizisk storbank grundad 1805 som främst erbjuder tjänster inom kapitalförvaltning till privata kunder och institutioner. Bolagen delar samma värderingar och vision om en hållbar framtid och miljösmarta hem. Samarbetet är ett första steg att ta en större roll i utvecklingen och förvaltningen av morgondagens hållbara stad.  
 
Vad vi gjorde: 
Ståhlberg Invest tillförde grundportföljen innehållande 400 bostäder till JV:t och agerade rådgivare åt I am Home och Pictet vid förvärvet och finansieringen. Målet med samarbetet är att ta en större roll i utvecklingen av morgondagens hållbara stad och ambitionen är att bygga 600 miljösmarta lägenheter per år. 

Förvärv åt Slättö i Stockholm 
Kvarnholmen_Nacka_1.png

Kvarnholmen i Nacka har förvandlats från ett nedgånget industriområde till en vacker och populär stadsdel. Med sitt förvärv av Ebba Braheskolan blir Slättö en central del i den snabbt växande stadsdelen. Vi på Ståhlberg Invest agerade rådgivare i förvärvet.  

 
Klient
Slättö är ett fondbolag som både förädlar befintliga fastigheter och utvecklar nya projekt. Slättö strävar alltid efter hållbara projekt och att långsiktigt bidra till det lokala samhällets utveckling.  

 
Vad vi gjorde: 

Ståhlberg Invest agerade rådgivare till Slättö i förvärvet av Ebba Braheskolan på Kvarnholmen. Förvärvet gjordes för cirka 600 miljoner kronor och innefattade en förskola, grundskola och gymnasium för 1000 barn och elever. Fastigheten miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver. 

  Förvärv åt SEB Domestica i Stockholm 
Wind Turbines.jpg

SEB Domestica ville förvärva nyproducerade bostadsprojekt som inte hunnit nå den bredare marknaden. Tack vare vårt breda kontaktnätverk kunde vi på Ståhlberg Invest hjälpa till att förvärva hela 130 hyreslägenheter i Vallentuna.  

 
Klient: 
Domestica är ett fondbolag som förvaltas av SEB Investment Management och erbjuder institutionella investerare exponering mot nyproducerade hyresfastigheter. 
 
Vad vi gjorde: 

Ståhlberg Invest agerade rådgivare till SEB Domestica i förvärvet av 130 nyproducerade hyresrätter i Vallentuna. Bostäderna förvärvades från Veidekke Eiendom och är en del av den nya stadsdelen Åby Ängar. Fastigheten beräknas ha över 5000 kvm uthyrningsbar yta och kommer vara Svanenmärkt.  

Förvärv åt Vastint i Norden 
exterior.jpg

Vastint ingick ett ramavtal med Marriott International för att skapa en mängd nya livsstilshotell under deras nya varumärke. Ståhlberg Invest har mandatet att förvärva mark för utvecklig av nya hotell i de större nordiska städerna.  

 

Klient: 

Vastint är en utvecklare och långsiktig investerare av kommersiella fastigheter och bostäder. Företaget är baserat i Amsterdam och ägs av Interogo Foundation som även äger Inter IKEA Group.  

 

Vad vi gör: 

​Vastint ingick ett ramavtal med Marriott International för att skapa livsstilshotell under deras nya varumärke Moxy. I samband med det fick Ståhlberg Invest mandatet av Vastint att förvärva mark för utveckling av nya hotell i de större nordiska städerna. Hittills har Vastint säkrat ett 40-tal hotellplatser för Moxy i Europa. Med så snabb framgång har de utökat sitt mål till att även omfatta flera andra varumärken, vilka utgör en del av Vastints långsiktiga investeringsportfölj. 

  Investeringar för Genesta i Norden  
Genesta_HM.png

Ståhlberg Invest var med och skapade en attraktiv fastighetsportfölj för Genesta. Det blev möjligt genom förvärv av flera tomma kontorsfastigheter samt att förbättra redan starka handelsplatser i de nordiska huvudstäderna.  

 
Klient: 

Genesta är ett fondbolag som erbjuder institutionella investerare tillgång till den nordiska fastighetsmarknaden genom sitt utbud av fonder. Genesta har länge arbetat med hållbarhet i fokus och samtliga fastigheter miljöcertifieras.  

 

Vad vi gjorde: 

Ståhlberg Invest var en del av ett större uppdrag som innefattade att investera Genesta Nordic Real Estate Fund II. Detta uppnåddes genom att identifiera två huvudsakliga investeringsteman – uppgradera omoderna och tomma kontorsfastigheter i centrala lägen i de nordiska huvudstäderna samt förbättra redan starka och livsmedelsförankrade handelsplatser. 

 

Resultat: 

En attraktiv fastighetsportfölj skapades genom förvärv av flera kontorsfastigheter och handelsplatser i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Portföljen var i linje med Genestas investeringsstrategi och återkopplingen från fondens investerare var positiv.  
 

Avyttringar och finansiering för Agora i Sverige 
Agora_cityhuset_eskilstuna.jpg

Agora som ägde och utvecklade köpcentrum och centrala fastigheter beslutade att fokusera på vissa prioriterade städer. Ståhlberg Invest agerade transaktionschef åt Agora och hade översyn på avyttringsstrategin, drev försäljningsprocesser och refinansiering av skulder.   

 

Klient: 

Agora ägde och utvecklade köpcentrum och centralt belägna fastigheter i svenska regionstäder. Bolaget som idag ägs av det börsnoterade fastighetsbolaget Klövern beslutade att fokusera sin fastighetsportfölj till vissa utvalda och prioriterade städer.  

 

Vad vi gjorde: 

Ståhlberg Invest agerade interim transaktionschef åt Agora. Uppdraget innefattade översyn av avyttringsstrategi och struktur samt att driva försäljningsprocesser för de fastigheter som inte ingick i Agoras framtida strategi. Baserat på egenskaperna hos varje fastighet anpassades marknadsförings- och försäljningsprocess för att nå rätt köpare till varje enskilt objekt. Totalt såldes nio fastigheter till fem olika köpare i exklusiva dialoger eller strukturerade processer. 

 

Dessutom innefattade uppdraget att refinansiera banklån till mer attraktiva villkor och att ersätta eller återbetala mezzaninlån samt annan junior skuld. Detta uppnåddes genom en nära dialog och möten med befintliga banker samt med nya finansiärer. 

 

Resultat: 

Genom framgångsrika avyttringar uppnådde Agora sin framtida strategi. Extra roligt var att de sålda köpcentrumen övertogs av nya ägare med spännande utvecklingsplaner. Tack vare refinansieringen uppnådde Agora en starkare finansiell ställning, vilket möjliggjorde för investeringar i befintlig fastighetsportfölj samt framtida förvärv. Den löpnande räntekostnaden på skuldportföljen minskade avsevärt.

Avyttring för Proveloper i Piteå 
padel.jpg

Ståhlberg Invest agerade rådgivare när Proveloper sålde en padel- och bilvårdsanläggning i Piteå. Köpare var NP3 Fastigheter.  
 
Klient: 

Proveloper är ett fastighetsbolag som utvecklar fastigheter från idé till färdig produkt över hela Sverige. De hjälper även fastighetsägare med att hyra ut enskilda utrymmen eller hela fastigheter.  

 

Vad vi gjorde:   
Ståhlberg Invest biträdde Proveloper i en försäljning av en fastighet i Piteå till NP3 Fastigheter. Proveloper ansvarade för projektet och att leverera en nyckelfärdig fastighet och resultatet blev en padel- och bilvårdsanläggning. Fastigheten miljöklassas enligt Green Building.  

Power in Numbers

5

Programs

50

Locations

200

Volunteers

Project Gallery

bottom of page