top of page
TINGSHUSET PERSP 230821.jpg

Hur kan vi hjälpa er

med avyttringar?

Vi har genomfört många framgångsrika fastighetsförsäljningar. För oss på Ståhlberg Invest är det vitalt att förstå klientens verksamhet och den fastighet som ska säljas. Vi kartlägger alltid styrkor och svagheter i nära samarbete med ansvariga för fastigheten och genomför alltid besök på plats.

 

Ståhlberg Invest har ett brett nätverk av investerare och besöker regelbundet de större nordiska städerna, vilket ger oss en bra bild av vilka aktörer som är de mest troliga köparna just nu för varje enskilt objekt. Varje försäljning är unik, men att lyssna tror vi är nyckeln till en lyckad affär där båda parterna går ifrån bordet nöjda.

Agora_cityhuset_converted.png

Avyttringar och finansiering för Agora i Sverige  
Agora som ägde och utvecklade köpcentrum och centrala fastigheter beslutade att fokusera på vissa prioriterade städer. Ståhlberg Invest agerade transaktionschef åt Agora och hade översyn på avyttringsstrategin, drev försäljningsprocesser och refinansiering av skulder.  

proveloper _converted.png

Avyttring för Proveloper i Piteå 
Ståhlberg Invest agerade rådgivare när Proveloper sålde en padel- och bilvårdsanläggning i Piteå. Köpare var NP3 Fastigheter.

I am home - Rikshem Vedbo - .jpg

Förvärv och avyttringar för
I am Home i Sverige 

Ståhlberg Invest hjälpte stadsutvecklaren I am Home att förvärva mark, där de kan utveckla hållbara bostäder. Vi hjälpte även till med avyttringen av bostäderna.

bottom of page