top of page
stahlberg_invest_home.jpg

Hur kan vi hjälpa er med investeringar och förvärv?

Vi brinner för att erbjuda klienten rätt investeringsmöjligheter. För oss på Ståhlberg Invest är nyckeln till en framgångsrik investering lyhördhet och en djupare förståelse av klientens verksamhet och behov.

 

Vi föredrar personliga möten ansikte mot ansikte och har genom vår mångåriga erfarenhet i fastighetsbranschen byggt upp ett brett kontaktnät av aktörer i hela Norden. Ståhlberg Invest arbetar hårt för att på bästa sätt driva affären i hamn – vi är orädda förhandlare men lyhörda för vad som är viktigt för motparten, allt för att skapa de bästa förutsättningarna för klienten.

Slättö _converted.png

Förvärv åt Slättö i Stockholm
Kvarnholmen i Nacka har förvandlats från ett industriområde till en vacker och populär stadsdel. Med sitt förvärv av Ebba Braheskolan blir Slättö en central del i den snabbt växande stadsdelen. Vi på Ståhlberg Invest agerade rådgivare i förvärvet.  

I am home_converted.png

Skapande av och finansiering till
JV i Sverige 

I am Home och Pictet har ingått ett partnerskap för att ta en större roll i utvecklingen och förvaltningen av morgondagens hållbara stad genom att utveckla bostadsprojekt med hållbarhet i fokus. Ståhlberg Invest agerade rådgivare åt I am Home och Pictet vid skapandet av JV:t samt vid förvärvet och finansieringen av de första 400 bostäderna. 

I am home - Rikshem Vedbo - .jpg

Förvärv och avyttringar för
I am Home i Sverige 

Ståhlberg Invest hjälpte stadsutvecklaren I am Home att förvärva mark, där de kan utveckla hållbara bostäder. Vi hjälpte även till med avyttringen av bostäderna.

Domestica.png

Förvärv åt SEB Domestica i Stockholm 
SEB Domestica ville förvärva nyproducerade bostadsprojekt som inte hunnit nå den bredare marknaden. Tack vare vårt breda kontaktnätverk kunde vi på Ståhlberg Invest hjälpa till att förvärva hela 130 hyreslägenheter i Vallentuna.  

Vasint 2 _converted.png

Förvärv åt Vastint i Norden
Vastint ingick ett ramavtal med Marriott International för att skapa en mängd nya livsstilshotell under deras nya varumärke. Ståhlberg Invest har mandatet att förvärva mark för utvecklig av nya hotell i de större nordiska städerna.  

Genesta_HM _converted.png

Investeringar för Genesta i Norden

Ståhlberg Invest var med och skapade en attraktiv fastighetsportfölj för Genesta. Det blev möjligt genom förvärv av flera tomma kontorsfastigheter samt att förbättra redan starka handelsplatser i de nordiska huvudstäderna.  

bottom of page