top of page
SI-Landningssida.jpg

Hur kan vi hjälpa er

med finansiering?

Vi kan kapitalanskaffning och finansiering. För oss på Ståhlberg Invest är det viktigt att förstå klientens verksamhet och behov för att kunna erbjuda rätt typ av kapital från rätt typ av finansiär. 

 

Vi är i nära dialog med banker, institutionella investerare och andra finansiärer som vill allokera skuldkapital och eget kapital till fastigheter. Att vara lyhörd för vad som är viktigt för finansiären, men att samtidigt driva processen framåt på ett metodiskt sätt, tror vi är nyckeln till en framgångsrik finansiering.

I am home_converted.png

Skapande av och finansiering till
JV i Sverige 

I am Home och Pictet har ingått ett partnerskap för att ta en större roll i utvecklingen och förvaltningen av morgondagens hållbara stad genom att utveckla bostadsprojekt med hållbarhet i fokus. Ståhlberg Invest agerade rådgivare åt I am Home och Pictet vid skapandet av JV:t samt vid förvärvet och finansieringen av de första 400 bostäderna. 

Agora_cityhuset_converted.png

Avyttringar och finansiering för Agora i Sverige  
Agora som ägde och utvecklade köpcentrum och centrala fastigheter beslutade att fokusera på vissa prioriterade städer. Ståhlberg Invest agerade transaktionschef åt Agora och hade översyn på avyttringsstrategin, drev försäljningsprocesser och refinansiering av skulder.  

bottom of page