top of page
231005 Galten 1_edited.jpg

En god affär - för vem?

8L0A5688.jpg

Om Niclas Ståhlberg

- VD och grundare av Ståhlberg Invest

- Mer än 15 års erfarenhet av fastighetsinvesteringar och finansieringar

- Vinnare i 2021 års upplaga av Nova 111

Tidigare Arbetslivserfarenhet

- Genesta, ett fondbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Norden

- Catella, en av de ledande firmorna inom fastighetsrådgivning i Europa

- Nordea, den största finanskoncernen i Norden

Utbildning

- Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan

- Ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet

Hej!


Jag minns väl när idén till Ståhlberg Invest väcktes inom mig. Jag arbetade med ett förvärv av ett kvarter i en nordisk huvudstad. Fastigheterna låg helt rätt till och de hade stor potential för att utvecklas vidare till en riktigt bra produkt. Priset var rimligt och fördelarna övervägde stort de få nackdelar som alla fastigheter har fler eller färre av. Men affären passade inte exakt in i vad företaget skulle investera i just då, de var helt enkelt inte rätt köpare i den stunden, och blev därför ogjord. Att ha en så bra affär inom räckhåll utan möjlighet att stänga den var frustrerande. Jag beslutade mig då för att inte längre bara företräda en köpare, utan istället ha möjligheten att förmedla goda affärer till den som affären verkligen är rätt för. 

 

Det ledde till att jag startade mitt eget bolag där jag har större flexibilitet i att ta till vara på gynnsamma fastighetsaffärer. Nu har jag möjligheten att matcha ihop affärer med rätt köpare eller säljare i den tidpunkt då den passar dennes vision och strategi. Idag har jag förmånen att få företräda klienter med vitt skilda investeringsstrategier, vilket jag är väldigt tacksam för. Uppdragen inom bolaget genomför jag till stor del på egen hand, men vid behov tar jag även in ett nätverk av kompetenta och smarta talanger för mina klienters projekt. Detta gör att jag bättre kan avgöra vad som är en bra affär för vem och placera den i rätt händer.

 

Min ambition är att Ståhlberg Invest ska hjälpa er till de bästa investeringsmöjligheterna för just er affärsstrategi, när chanserna uppstår på marknaden. Förutsättningar för detta skapas genom ett nära samarbete mellan mig som konsult och er som klient. Bara genom en djup förståelse för er verksamhet kommer jag kunna hjälpa er göra de mest fördelaktiga affärerna över tid.

För mig är det självklart att arbeta för en mer hållbar framtid. Därför integrerar jag hållbarhet i min övergripande affärsstrategi och affärsplan och det genomsyrar alla beslut. Men arbetet bygger också på en aktiv och nära dialog med mina klienter. Ett absolut minimum är att få fastigheterna miljöcertifierade. 

Ståhlberg Invest har som målsättning att vara er långsiktiga partner i framgångsrika fastighetsaffärer. En god affär - för både er och mig.

Tack för att jag får förtroendet att hjälpa er verksamhet.

Väl mött!

Niclas Ståhlberg,
Grundare & VD 

bottom of page